Publikációk

Nemzetközi minősített folyóirat cikkek

 • Bácsi, K. – Csillag, S. – Csizmadia, P. – Szászvári, K. (2022): To learn and let learn? Characteristics of the learning environment in knowledge-intensive medium-sized enterprises  Journal of Workplace Learning 34: 7 pp. 661-674., 14 p. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JWL-09-2021-0120/full/html
 • Csillag, S. – Csizmadia, P. – Hidegh, A. L. – Szászvári,K. (2019): What makes small beautiful? Learning and development in small firms. Human Resource Development International, 22(5) pp. 453-476. https://doi.org/10.1080/13678868.2019.1641351
 • Csillag, S. – Győri, Zs. – Hidegh, A. L. – Svastics, C. (2022): The lived experience of freedom among entrepreneurs with disabilities                                                                                              In: International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research 28: 9 pp. 357-375., 19 p., ISSN: 1355-2554; https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJEBR-03-2022-0222/full/html
 • Csillag, S. – Győri, Zs. – Svastics, C. (2019): Long and winding road? Barriers and supporting factors as perceived by entrepreneurs with disabilities. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 13(1/2) pp. 42-63. https://doi.org/10.1108/JEC-11-2018-0097
 • Gosztonyi, M. (2021): Comparative Research of Central and Eastern European Startup Researches Based on Artificial Intelligence-Based Natural Language Processing.                      In: Journal of Intercultural Management 13(4) pp. 4-33.; Startup inkubátor; http://joim.pl/wp-content/uploads/2022/05/JOIM-2021-070.pdf
 • Gosztonyi, M. – Csákné Filep, J. (2022): Profiling (Non-) Nascent Entrepreneurs in Hungary Based on Machine Learning Approaches SUSTAINABILITY 14 (6), 3571. https://www.mdpi.com/2071-1050/14/6/3571/htm
 • Gosztonyi, M. – Csákné Filep, J. – Zsigmond-Heinczinger, Sz. (2022): Comparison of Applicability of Startup Life Cycle Theories Based on Natural Language Processing. EASTERN EUROPEAN ECONOMICS 18 (1) pp. 1-29.  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00128775.2022.2111312
 • Kása, R. – Gubán, M. – Takács, D. – Avornicului, M. (2019): Trends of using artificial intelligence in measuring innovation potential. Management and Production Engineering Review, 10(2) pp. 3-15. https://doi.org/24425/mper.2019.129564
 • Radácsi, L. – Csákné Filep, J. (2021): Survival and growth of Hungarian start-ups. Entrepreneurship and Sustainability Issues 8(4) pp. 262-279. https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.4(15)
 • Radácsi, L. – Szigeti, C. – Szennay, Á. – Beke, J. (2021): Ecological Footprint as an Indicator of Corporate Environmental Performance–Empirical Evidence from Hungarian SMEs. Sustainability, 13(2):1000 pp. 20. https://doi.org/10.3390/su13021000
 • Szennay, Á. – Szigeti, C. – Beke, J. – Radácsi, L. (2021): Ecological Footprint as an Indicator of Corporate Environmental Performance–Empirical Evidence from Hungarian SMEs. Sustainability. https://doi.org/10.3390/su13021000

Hazai minősített folyóirat cikkek

 • Bácsi, K. – Csillag, S. – Csizmadia, P. – Szászvári, K. Tanulni és tanulni hagyni? (2022): Munkahelyi tanulás és tanulási környezet tudásintenzív középvállalatokban                                In: Vezetéstudomány 53: 2 pp. 41-54., 14 p. https://journals.lib.uni-corvinus.hu/index.php/vezetestudomany/article/view/720/443
 • Csákné Filep, J. – Radácsi, L. (2021): Családivállalkozás-kutatás longitudinális megközelítésben. Egy célzott szakirodalom-kutatás eredményei. Közgazdasági szemle, 68 (2021 S). http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=2011
 • Csákné Filep, J. – Radácsi, L. (2020): Magyar mikro- és kisvállalkozások családivállalat-kormányzásának specialitásai. Vezetéstudomány, 51(12). pp. 41-49. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.12.04
 • Csákné Filep, J. – Radácsi, L. – Timár, G. (2020): A magyar startup vállalkozások túlélését és növekedését befolyásoló tényezők – szakértői interjúk tapasztalatai. Vezetéstudomány, 51(1) pp. 16-31. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.01.02
 • Csillag, S. et al (2022): Fighting shadows? The concept and emergence of ableism in society and the workplace
 • Csillag, S. (2021): Fogyatékossággal élő emberek és HR rendszerek. Hol tartunk és merre menjünk? In: Rékasi, N. – Sándor, A. – Bányai, B. – Kondor, Zs. (2021):Széttartó összhang – fogyatékosságtudomány Magyarországon. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. pp: 248-257. https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/62365
 • Csillag, S. – Csizmadia, P. – Hidegh, A. L. – Szászvári, K. (2020): A kicsi szép? Tanulás és fejlődés a kisvállalkozásokban. Vezetéstudomány, 51(1) pp. 2-15. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.01.01
 • Csillag, S. – Csizmadia, P. – Hidegh, A. – Szászvári, K. (2019): Kis- és középvállalkozások toborzási-kiválasztási és munkaerő-megtartási gyakorlata: egy kvalitatív kutatás eredményei. Munkaügyi Szemle, 62(4) pp. 32-40. http://www.munkaugyiszemle.hu/kis-es-kozepvallalkozasok-toborzasi-kivalasztasi-es-munkaero-megtartasi-gyakorlata-egy-kvalitativ
 • Csillag, S. – Csizmadia, P. – Hidegh, A. L. – Szászvári, K. (2019): Magyarországi kis- és középvállalkozások készség-szükségletei. Munkaügyi Szemle, 62(6) pp. 6-12. https://drive.google.com/file/d/1YRpc54msO9wmA3Z0Hj3PH790MGUMgbk7/view
 • Csillag, S. – Farkas, J. – Fekete-Frojimovics, Zs. (2022): Az organikus jogalkotás a társadalmi akadálymentesség tükrében                                                                                                          In: Jogelméleti Szemle 2022: 3 pp. 65-77., 13 p.
 • Csillag, S. –  Győri, Zs. – Hidegh, A. – Kóródi, E. – Svastics, C. (2021): A fogyatékossággal élő emberek és a vállalkozói lét. Új Munkaügyi Szemle, II/3 https://www.metropolitan.hu/upload/63484722943c2d17bab6453946dd8773d3a2971d.pdf
 • Csillag, S. – Győri, Zs. – Kóródi, E. – Svastics, C. – Hidegh, A. (2021): A magyar vállalkozási ökoszisztéma és a fogyatékossággal élő vállalkozók. Szociálpolitikai Szemle, 2021.1.
 • Csillag, S. – Győri, Zs. – Svastics, C. (2020): Vállalkozás vaktában? – Fogyatékossággal élő vállalkozók a mai Magyarországon. Vezetéstudomány, 51(4) pp. 26-39. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.04.03
 • Csillag, S. – Svastics, C. – Győri, Zs. – Hidegh, A. (2021): A tökéletes test mítosza: Az épségizmus mint a fogyatékossággal élő emberek munkaerőpiaci marginalizációját erősítő ideológia. Társadalomtudományi szemle, 11:3 pp. 1-19., 19 p. https://socio.hu/index.php/so/article/view/856
 • Inzelt, A. – Csonka, L. (2018): Innováció a tudástársadalom idején. Educatio, 27(2) pp. 177-191. https://doi.org/10.1556/2063.27.2018.2.2
 • Makó, Cs. – Illéssy, M. – Heidrich, B. (2020): Az innovációs és tanulási képesség egyenlőtlenségei. A magyar kkv-k nemzetközi összehasonlításban. Külgazdaság, 64(2020/11-12) pp. 3-32. https://kulgazdasag.eu/cikk/2020/az-innovacios-es-tanulasi-kepesseg-egyenlotlensegei-a-magyar-kkv-k-nemzetkozi
 • Makó, Cs. – Illéssy, M. – Heidrich, B. (2019): When Will Alpha and Omega Collide? In Search of the Theoretical Relevance of EU Innovation Policies. Vezetéstudomány, 50 (11) pp. 66-73.
  https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.11.05
 • Mosolygó-Kiss, Á. – Heidrich, B. – Chandler, N. (2022): Apám nehéz álmot ígér?: A társas-érzelmi vagyon prioritásainak változása a generációváltó családi vállalkozásokban In: VEZETÉSTUDOMÁNY 53(8-9), pp. 115-129. https://journals.lib.uni-corvinus.hu/index.php/vezetestudomany/issue/view/91
 • Radácsi, L. – Timár, G. – Szennay, Á. (2021): Szabadúszók Magyarországon: Egy új kutatási program elméleti háttere és első empirikus eredményei. Közgazdasági Szemle, 68 (2021 S). http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=2010
 • Szennay, Á. – Szigeti, C. (2019): A fenntartható fejlődési célok és a GRI szerinti jelentéstétel kapcsolatának elemzése. Vezetéstudomány, 50(4) pp. 33-43. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.04.04
 • Szigeti, C. – Szennay, Á. – Lisányiné Beke, J. – Polák-Weldon, R. – Radácsi L. (2019): Vállalati ökológiai lábnyomszámítás kihívásai a kkv szektorban. Vezetéstudomány, 50(7-8) pp. 63-69. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.07.06
 • Svatics, C. – Csillag, S. (2021): Az épségizmus mint magyarázó elv a fogyatékossággal élő emberek helyzetének megértésében. In: Perlusz, A. – Cserti-Szauer, Cs. – Sándor, A. (2021): Fogyatékos emberek a 21. századi magyar társadalomban. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. pp. 176-182. https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/54881
 • Svatics, C. – Csillag, S. – Győri, Zs. (2020): Entrepreneurs with Disabilities in Hungary: A New Solution for Work Inclusion?. Fogyatékosság és társadalom. Hungarian Journal of Disability Studies & Special Education (2020 S) pp. 152-165. http://fogyatekossagtudomany.elte.hu/wp-content/uploads/2020/11/FT_2020_2_EN_FULL.pdf
 • Vajdovich, N. – Heidrich, B. (2021): Quo vadis? A családi vállalkozások összetett célrendszereinek elemzése. Vezetéstudomány, 52(11)  https://journals.lib.uni-corvinus.hu/index.php/vezetestudomany/article/view/714

Egyéb nemzetközi publikáció

 • C. Szigeti – Á. Szennay – J. Lisányi Endréné Beke – J. R. Polák-Weldon –  L. Radácsi (2021): Challenges of Corporate Ecological Footprint Calculations in the SME Sector in Hungary: Case Study Evidence from Six Hungarian Small Enterprises. In: Banerjee, A. – Jhariya, M.K. – Yadav, D.K. – Meena, R.S. (szerk.): Agroecological Footprints Management for Sustainable Food System. Springer Nature Singapore Pte Ltd., Szingapúr. pp. 345-364.
 • Chandler, N. – Mosolygó-Kiss. Á. – Heidrich, B. (2019): Transferring Responsible Leadership: the Manifestation of Responsible Leadership Charasteristics During Family Business Succession In: Michael E.. Academy of Management Global Proceedings. p. n.a.
 • Csákné Filep, J. – Gosztonyi, M. – Radácsi, L. – Szennay, Á. – Timár, G. (2022): Entrepreneurial Environment and Attitudes in Hungary
  Budapest Business School, Budapest, Magyarország; Global Entrepreneurship Monitor (GEM); https://budapestlab.hu/wp-content/uploads/2022/10/BGE_GEM_National_report_2021_2022_eng.pdf
 • Csillag, S. et al: Follow your dreams? – Push and Pull Motivations of Entrepreneurs with Disabilities in Hungary
 • Csillag, S. – Győri, Zs. – Hidegh, A. L. – Svastics, C. (2022): Entrepreneurs with Disabilities: the struggle and resistance to ableism
 • Győri, Zs. – Csillag, S. – Svastics, C. – Hidegh, A. L. – Kórodi, E. (2022):                                      Examining the entrepreneurial ecosystem and the entrepreneurial life cycle in enterprises of people with disabilities                                                                                                                      In: Leko, Šimić Mirna (szerk.) 11 International Scientific Symposium Region, Entrepreneurship, Development pp. 252-270., 19 p
 • Heidrich, B. – Németh, K. – Németh, Sz. – Vajdovich, N. (2022): Harvest Home. On the Social Responsibility Consciousness and Motivations of Family Business Wineries. EDUCATION OF ECONOMISTS AND MANAGERS 62 (4) pp. 55-78. https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/2891
 • Heidrich, B. – Németh, K. – Németh, Sz. – Vajdovich, N. (2022): Where do we go from here? – Challenges of interpreting noneconomic goals of family businesses – The case of the Hungarian wine sector. In: Polona, Šprajc; Damjan, Maletič; Nataša, Petrović; Iztok, Podbregar; Andrej, Škraba; Daniel, Tomić; Vincenzo, Uli; Anja, Žnidaršič (szerk.) 41st International Conference on Organizational Science Development: Society’s Challenges for Organizational Opportunities: Conference Proceedings pp. 1027-1041. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/663
 • Mosolygó-Kiss. Á. – Heidrich, B. – Chandler, N. (2019): Ready or not here I come!                      In: International University of. IV. International Family Business Research Forum. pp. 1-20.
 • We live and learn? Characteristics of the learning environment in knowledge-intensive medium-sized enterprises (2022)                                                                                                                  In: European Academy of Management Annual Conference: Leading The Digital Transformation, Winterthur/Zürich, Switzerland, Zurich University of Applied Sciences,

Egyéb hazai publikáció