BGE Budapest LAB – Megjelent publikációk

Cikkek

 • Csillag Sára  Győri Zsuzsanna  Svastics Carmen: Vaktában vállalkozni? fogyatékossággal élő vállalkozók a hazai munkaerőpiacon
  In: VEZETÉSTUDOMÁNY 51 (4) pp 26-39. (2020)
 • Csákné Filep Judit – Radácsi László – Timár Gigi: A magyar startup-vállalkozások túlélését és növekedését befolyásoló tényezők – szakértői interjúk tapasztalatai
  In: VEZETÉSTUDOMÁNY 51:1. pp. 16-31 (2020)
 • Szigeti Cecília – Szennay Áron – Lisányi Endréné Beke Judit – Polák-Weldon Réka Judit – Radácsi László: Vállalati ökológiailábnyom-számítás kihívásai a kkv-szektorban
  In: VEZETÉSTUDOMÁNY 50: 7-8. pp. 63-69. (2019)
 • Dr. habil. Szigeti Cecília – Szennay Áron – Dr. Radácsi László: Kkv-k ökológiai lábnyom kalkulátora
  In: LÉPÉSEK 75: pp 4-5. (2019/I)
 • Kása, Richárd – Radácsi, László – Csákné, Filep Judit: Családi vállalkozások definíciós operacionalizálása és hazai arányuk becslése a kkv-szektoron belül
  In: STATISZTIKAI SZEMLE 97 : 2 pp. 146-174. , 29 p. (2019)
 • Csákné, Filep Judit – Radácsi, László: Magyar start-up közösség iránytű
  In: Kőszegi, Irén Rita (szerk.) III. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia : Versenyképesség és innováció, Kecskemét, Magyarország : Neumann János Egyetem, (2019) pp. 945-950. , 6 p
 • Csákné, Filep Judit – Radácsi, László: Start up, spin-off, freelancer? Ki kicsoda az induló vállalkozások között?
  In: Kőszegi, Irén Rita (szerk.) III. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia: Versenyképesség és innováció, Kecskemét, Magyarország: Neumann János Egyetem, (2019) pp. 940-944. , 5 p.
 • Csákné Filep Judit, Kása Richárd, Radácsi László: Családivállalat-kormányzás: A nemzetközi szakirodalom kategorizálása a három kör modell tükrében
  In: VEZETÉSTUDOMÁNY 49:(9) pp. 46-56. (2018)
 • Farkas Szilveszter, Kása Richárd, S. Gubik Andrea: A tervezett magatartás elméletének alkalmazása a vállalkozói hajlandóság alakulásának magyarázatára.
  In: KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 65:(1) pp. 74-101. (2018)
 • Heidrich Balázs, Nick Chandler, Németh Krisztina: Protect and Be Served? – The Revival of Paternalistic Leadership in the Light of Family Businesses.
  In: LOGISZTIKA – INFORMATIKA – MENEDZSMENT 3:(1) pp. 5-20. (2018)
 • Makó Csaba, Csizmadia Péter, Heidrich Balázs: Heart and Soul: Transferring ‘Socio-emotional Wealth’ (SEW) in Family Business Succession.
  In:JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN EMERGING ECONOMIES 4:(1) pp. 53-67.(2018)
 • Rózsa Andrea, Németh Krisztina, Harsányi Gergely, Madarasiné Szirmai Andrea: Performance of leading family businesses in the group of emerging companies in Hungary.
  In: ANNALS OF THE UNIVERSITY OF ORADEA ECONOMIC SCIENCE 27:(1) pp. 214-226. (2018)
 • Németh Krisztina, Németh Szilárd: A vezetői számviteli és controlling módszerek alkalmazása és szerepe a családi vállalkozások működtetésében, utódlási folyamatainak sikeres menedzselésében – egy empirikus felmérés tapasztalatai.
  In: CONTROLLER INFO Különszám: pp. 213-229. (2017)
 • Németh Krisztina, Ilyés Csaba, Németh Szilárd: Intergenerational Succession (Generational Change). Strategic Renewal? The Emergence of Familiness in the Business Life of Dudits Hotels.
  In: STRATEGIC MANAGEMENT: INTERNATIONAL JOURNAL OF STRATEGIC MANAGEMENT AND DECISION SUPPORT SYSTEM IN STRATEGIC MANAGEMENT 22:(1) pp. 30-43. (2017)
 • Csákné Filep Judit: A generációváltás szerepváltást hoz: a vállalkozás vezetésének átvétele egyike a legnagyobb kihívást rejtő menedzsmentfeladatoknak a második generáció számára. PIAC ÉS PROFIT: ÜZLETI HAVILAP 21:(7) pp. 36-38. (2017)
 • Csákné Filep Judit, Karmazin György: A családi vállalkozások pénzügyi jellemzői és az utódlással kapcsolatos pénzügyi kérdések
  In: PROSPERITAS 3: pp. 7-32. (2017)
 • Konferencia előadások
 • Heidrich Balázs: A világok harca? – vezetésátadás és átvétel a magyar családi vállalkozásoknál. In: „CSALÁDOK – GENERÁCIÓK – VÁLLALKOZÁSOK – DILEMMÁK” Konferencia, Széchenyi István Egyetem, Győr, 2018. 09. 26.
 • Kása Richárd: Mítosz és valóság: családi vállalkozások a magyar gazdaságban és társadalomban- egy empirikus felmérés tapasztalatairól. In: „CSALÁDOK – GENERÁCIÓK – VÁLLALKOZÁSOK – DILEMMÁK” Konferencia, Széchenyi István Egyetem, Győr, 2018. 09. 26.
 • Németh Krisztina, Németh Szilárd: Professzionalizálódó családi vállalkozások Magyarországon. In: „CSALÁDOK – GENERÁCIÓK – VÁLLALKOZÁSOK – DILEMMÁK” Konferencia, Széchenyi István Egyetem, Győr, 2018. 09. 26.
 • Heidrich Balázs, Nick Chandler, Németh Krisztina: Protect and Be Served? – The Revival of Paternalistic Leadership in the Light of Family Businesses. LIM 2017 konferencia, Zalaegerszeg, 2017. december 7.
 • Heidrich Balázs, Németh Krisztina, Nick Chandler: Felvilágosult Corleone-k? A paternalista vezetés megjelenési formái családi vállalkozásoknál. In: “Mérlegek és Kihívások” X. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Lillafüred, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, 2017. október 17-18.
 • Németh Krisztina, Németh Szilárd: The relationship between the socioemotional wealth and the family businesses’ sustainability. In: MakeLearn 2018: Integrated Economy and Society; Diversity, Creativity, and Technology. Nápoly, Olaszország, 2018.05.16-2018.05.18.
 • Németh Krisztina, Németh Szilárd: A szocio-emocionális vagyon és a családi vállalkozások teljesítményének összefüggésrendszere. In: VIII. Taylor Vezetéstudományi Konferencia, Szegedi Tudományegyetem, 2018. május 25.
 • Mosolygó-Kiss Ágnes, Csákné Filep Judit, Heidrich, Balázs: Do first swallows make a summer? On the readiness and maturity of successors of FBs in Hungary. In: 14th Workshop on Family firm Management Research: Entrepreneurial Families Across Generations. Larnaca, Ciprus, 2018.05.17-2018.05.19.
 • Radácsi László: Együttműködés egy vállalkozás kutatásban. In: Párbeszéd az Egyetemek Társadalmi Szerepvállalásáról Konferencia. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar. Szeged, 2017. november 16.
 • Szászvári Karina, Csillag Sára, Csizmadia Péter, Hidegh Anna Laura: Családi KKV vállalkozások HR gyakorlatának sajátosságai. In: Farkas Ferenc Konferencia, Pécs, 2018.06.07-08.
 • Csillag Sára, Csizmadia Péter, Hidegh Anna Laura, Szászvari Karina: What makes small beautiful? Learning and development in small firms. In: 19th International Conference on Human Resource Development Research and Practice across Europe, Newcastle Business School, Northumbria University, 2018. június 6-8.
 • Radácsi László, Kása Richárd: The Hungarian Family Business Sector: Results of the First Empirical Research Project
  In: II. International Conference on University-Based Entrepreneurship and Regional Development, University of Pécs, Faculty of Business and Economics.
  November 30 – december 1, 2017. Pécs
 • Kása Richárd, Radácsi László: Családi vállalkozások Magyarországon
  In: Logisztika – Informatika – Menedzsment (LIM 2017) nemzetközi tudományos konferencia.
  Zalaegerszeg, 2017. december 7-8.
 • Németh Krisztina, Németh Szilárd: The application and role of management accounting and controlling methods in family businesses – experiences of an empirical survey. Management Challenges in a Network Economy: Proceedings of the MakeLearn and TIIM International Conference. Lubin, 2017.05.17-2017.05.19.