Tudományos tevékenységünk


A Budapest LAB Vállalkozásfejlesztési Kiválósági Központ a BGE elsőként létrejött kiválósági központja, amely összefogja a BGE vállalkozáskutatás területén zajló aktivitásait.

A Budapest LAB alkalmazott kutatásokat végez, valamint bekapcsolódik nemzetközi kutatási projektekbe, hogy a vállalkozói szféra számára valóban fontos kérdésekre szülessenek válaszok. Eredményeit tudományos publikációk mellett szakpolitikai ajánlások és a köz számára hasznosítható közlemények, kiadványok formájában is rendszeresen közzéteszi.

Tudományos megjelenéseink a Magyar Tudományos Művek Tárában itt elérhetők.

A Budapest LAB-hez kapcsolódó publikációk itt elérhetők. 

A Budapest LAB Working Paper Series itt elérhető.

Kutatási témák, projektek

  • Global Entrepreneurship Monitor

2020-tól a világ legnagyobb vállalkozás kutatása, a Global Entrepreneurship Monitor (GEM) magyar partnere a BGE, a kutatás központja az egyetemen belül a Budapest LAB-ben van.  A GEM adatfelvétele több mint 70 országban zajlik 1999 óta minden évben, és eredményeként rengeteget megtudhatunk az emberek vállalkozási hajlandóságáról, motivációiról, attitűdjéről, a még csak fejben létező és a már működő cégek és azok alapítóinak magatartásáról, az üzleti lehetőségek és a vállalkozói karrier észleléséről, vagy éppen a fiatal generációk vállalkozási motivációiról.

A kutatási projektről részletesebben itt.

  • Családi Vállalkozás Kutatási Program

A Budapest LAB 2017-ben – Magyarországon elsőként – indította el a családi vállalkozásokat szisztematikusan vizsgáló hazai kutatást. A hosszú távú programban számos kutató és kisebb kutatócsoport dolgozik.

A családi vállalkozások a BGE-n kétévente ismételt reprezentatív MKKV kutatásában is kiemelt figyelmet kapnak, ez lehetőséget biztosít a családi vállalkozások számának és demográfiai jellemzőinek meghatározására. Emellett friss adatokkal rendelkezünk többek között az utódlással kapcsolatos helyzettel és tervekkel kapcsolatban. Mivel a mintavétel nem korlátozódik a családi vállalkozásokra, lehetőségünk van családi vállalkozás specifikus ténymegállapításokra is, leválasztva őket a kontrollcsoportról (nem családi MKKV).

A Családi Vállalkozás Kutatási Program más módszertanú (interjús, illetve longitudinális, esettanulmány alapú) kutatásokkal is kiegészül, amelyek vizsgálják többek között a családi vállalkozások identitásának, tulajdonosi szerkezetének és irányításának, utódlásának, HR problémáinak kérdéseit, valamint hálózatban való részvételüket, fenntarthatóságukat, innovációs teljesítményüket. A kutatás kitér az orosz-ukrán háború és a COVID19 járvány családi vállalkozásokra gyakorolt hatásaira is.

A kutatási program eredményeiből folyamatosan születnek tudományos publikációk és konferencia előadások, azokat bemutattuk szakmai szervezeteknek, valamint rendszeresen beszámol róla a sajtó is. A témához kapcsolódóan rendezvényeket is szervezünk mind a régiós tudományos közösség, mind az érintett vállalkozók számára.

  • Startup kutatások

A Budapest LAB 2019-ben kezdte meg a hazai startup és az ökoszisztéma vizsgálatát. A definíciós alapok után a startupok túlélését és növekedését befolyásoló tényezők vizsgálata következett. A következő években részletesebben foglalkoztunk szakértői interjúkon alapuló vizsgálat segítségével a hazai startup ökoszisztéma állapotával, majd az ökoszisztéma meghatározó szereplői, az inkubátorok és akcelerátorok mélyebb vizsgálata következett. A szakirodalom feldolgozása mellett egy nyilvánosan elérhető riportban (valamint többek között a II. Vállalkozáskutatási konferencián) foglaltuk össze a projektben elkészült esettanulmányok eredményeit. A kutatási projekt következő köre 2023-ban tér vissza a vizsgált szervezetekhez az esettanulmány alapú kutatás folytatásaként. Emellett 2020 óta foglalkozunk a startup alapítók siker értelmezésének vizsgálatával.

  • Vállalkozásoktatás

A vállalkozásfejlesztési ökoszisztéma aktív résztvevőjeként, oktatási intézményként fejlesztési projektjeink (többek között az Európai Vállalkozásfejlesztési Díjat is elnyert Üzleti terv egy hét alatt kurzus) mellett 2021-ben megkezdtük a téma tudományos vizsgálatát is. A témához kapcsolódó szakirodalom feldolgozása – kiemelt figyelemmel a jó gyakorlatokra – mellett megkezdtük a stakeholderek véleményének feltérképezését és tervezzük a hazai jó gyakorlatok mélyebb áttekintését.

  • Freelancerek Magyarországon

A Budapest LAB 2019-ben kezdte meg a hazai szabadúszók (freelancerek) vizsgálatát. A téma hazai hiányzó feldolgozottsága miatt feltáró jellegű kutatást indítottunk.

A részletes hazai és nemzetközi szakirodalmi, valamint jogszabályi áttekintés után a különböző önfoglalkoztatási módozatok, azon belül is a szabadúszók jellemzőit definiáltuk, majd kérdőíves és interjús módszerrel vizsgáltuk a magyarországi szabadúszók helyzetét és tevékenységét. A kutatás további irányainak tervezése zajlik.

A tudományos publikáció mellett az eredményeket nyilvánosan elérhető kiadványban tettük közzé, azokról széles körben beszámolt a média is. Emellett a magyar freelancer közösség több eseményén bemutattuk azokat.