Global Entrepreneurship Monitor @ BGE

2020-tól a világ legnagyobb vállalkozás kutatása, a Global Entrepreneurship Monitor (GEM) magyar partnere a BGE, a kutatás központja az egyetemen belül a Budapest LAB-ben van.  A GEM adatfelvétele több mint 70 országban zajlik 1999 óta minden évben, és eredményeként rengeteget megtudhatunk az emberek vállalkozási hajlandóságáról, motivációiról, attitűdjéről, a még csak fejben létező és a már működő cégek és azok alapítóinak magatartásáról, az üzleti lehetőségek és a vállalkozói karrier észleléséről, vagy éppen a fiatal generációk vállalkozási motivációiról.

From 2020, the Hungarian partner of the world’s largest enterprise research, the Global Entrepreneurship Monitor (GEM), is BBS, and the research center within the university is also Budapest LAB. GEM surveys have been conducted in more than 70 countries every year since 1999, and as a result, we learn a lot about people’s entrepreneurial willingness, motivations, attitudes, the behavior of startups and their founders, business opportunities and entrepreneurial careers, or the entrepreneurial motivations of the younger generations.

Global Entrepreneurship Monitor Nemzeti jelentés 2023-2024– Magyarország

Global Entrepreneurship Monitor Nemzeti jelentés 2022-2023– Magyarország

Global Entrepreneurship Monitor National Report 2022-2023– Hungary

Global Entrepreneurship Monitor Nemzeti jelentés 2021-2022– Magyarország

Global Entrepreneurship Monitor National Report 2021-2022– Hungary

Tudományos publikációk/ Publications

Csákné Filep, J., Szennay, Á., & Timár, G. (2024). Lehetőségek, motiváció, környezet: Vállalkozói működés Magyarországon. Global Entrepreneurship Monitor Nemzeti Jelentés – Magyarország.
https://doi.org/10.29180/978-615-6342-81-2

Női vállalkozók Magyarországon
Csákné Filep Judit, Szennay Áron, Timár Gigi
Global Entrepreneurship Monitor Különjelentés 2024

Csákné Filep, J., Radácsi, L., Szennay, Á., & Timár, G. (2023). Tenni akarás és megélhetés : Vállalkozói motivációk és lehetőségészlelés Magyarországon. Global Entrepreneurship Monitor Nemzeti Jelentés – Magyarország.
https://doi.org/10.29180/2939-8320_978-615-6342-55-3

Csákné Filep, J., Radácsi, L., Szennay, Á., & Timár, G. (2023). Taking Initiative and Earning a Living : Entrepreneurial Motivations and Opportunity Perception in Hungary. Global Entrepreneurship Monitor National Report – Hungary.
https://doi.org/10.29180/978-615-6342-65-2

Krankovits, M., Csákné Filep, J., & Szennay, Á. (2023). Factors of Responsible Entrepreneurial Behaviour: Empirical Findings from Hungary. Chemical Engineering Transactions, 107, 25-30.
https://doi.org/10.3303/CET23107005

Csákné Filep, J., & Szennay, Á. (2023). Factors Influencing Entrepreneurs’ Decision-making Concerning SDGs. Strengthening Resilience by Sustainable Economy and Business – Towards the SDGs.
https://doi.org/10.18690/um.epf.3.2023.21

Győri, Z., Kása, R., & Szegedi, K. (2022). Hungarian entrepreneurs’ sustainability motivations based on GEM 2021 results. Prosperitas, 9(4), 1–16.
https://doi.org/10.31570/prosp_2022_0012

Sági, J., & Szennay, Á. (2022). A COVID-19 pandémia első évének magyar vállalkozásokra gyakorolt hatása, különös tekintettel a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdésekre. Polgári Szemle, 18(1–3), 80–97.
https://doi.org/10.24307/psz.2022.1107

Chandler, N. (2022). Entrepreneurial personality and motive: A study of Hungarian early-stage entrepreneurs using GEM data. Prosperitas, 9(4), 1–10. https://doi.org/10.31570/prosp_2022_0007

Csákné Filep, J. (2022). Guest editorial: Global and local perspectives of entrepreneurship research. Prosperitas, 9(4), 1–2.
https://doi.org/10.31570/prosp_2022_0035

Gosztonyi, M. (2022). COVID-19 positivism: Has COVID-19 changed Hungarian entrepreneurs’ perception of business opportunities? Prosperitas, 9(4), 1–16. https://doi.org/10.31570/prosp_2021_0006

Csákné Filep, J., Gosztonyi, M., Radácsi, L., Szennay, Á., & Timár, G. (2022). Vállalkozási környezet és attitűdök Magyarországon.
https://doi.org/10.29180/978-615-6342-24-9

Csákné Filep, J., Gosztonyi, M., Radácsi, L., Szennay, Á., & Timár, G. (2022). Entrepreneurial Environment and Attitudes In Hungary.
https://doi.org/10.29180/978-615-6342-29-4

Gosztonyi, M., & Judit, C. F. (2022). Profiling (Non-)Nascent Entrepreneurs in Hungary Based on Machine Learning Approaches. Sustainability, 14(6), 3571. https://doi.org/10.3390/su14063571

Az Európai Unió és Közép- és Kelet-Európa vállalkozásai a Global Entrepreneurship Monitor Adult Population Survey tükrében
Szennay Áron, Csákné Filep Judit
Working Paper Series 14-2021

A GEM projekt NES adatfelvételén alapuló kutatások tapasztalatai
Csákné Filep Judit, Szennay Áron, Radácsi László
Working Paper Series 15-2021

Nemzeti Team/ National Team

csaknefilepjudit_ff

Csákné Dr. Filep Judit

Team vezető

szennayaron_ff
timargigi_ff
borsodizsofia_ff

Szennay Áron

Timár Gigi

Borsodi Zsófia

Kapcsolat/Contact:

budapestlab@uni-bge.hu