Lehetek egyéni vállalkozó?

Szakértőnk segít, ki lehet egyéni vállalkozó és ki az, akit a jogszabályok kizárnak ebből a körből.

Több az egyéni vállalkozó Magyarországon, mint a társas vállalkozás az Opten céginformációs szolgáltató 2020-as adatai szerint. A cég szakértői szerint ebben fontos szerepe van a cégjogi változásoknak, hiszen emiatt nagyobb felelősség társas vállalkozást alapítani most, mint az ezredforduló táján. Az egyéni vállalkozás ráadásul a fiatalok körében egyre népszerűbb, így a nemzedékváltás is erősíti a folyamatot. Ha úgy döntesz belevágsz, itt megtalálod, mi a teendő az indításhoz lépésről lépésre.  Mindenek előtt viszont tisztázzuk, ki lehet, és ki nem lehet egyéni vállalkozó!

lány gép előtt Justitia szoborral

Kép:Unsplash

Ki lehet egyéni vállalkozó?

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény rendelkezései határozzák meg azon személyek körét, akik egyéni vállalkozók lehetnek Magyarországon és ez a törvény határozza meg azt is, hogy ki az, aki nem lehet egyéni vállalkozó. Fontos azonban megjegyezni, hogy más jogszabályok is hatással vannak az érintettek körére, tehát nem elég kizárólag az egyéni vállalkozókról szóló jogszabály rendelkezéseit figyelembe venni.

Nagyon fontos, hogy csak nagykorú természetes személyek folytathatnak egyéni vállalkozói tevékenységet. Tehát jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más jogalanyok nem lehetnek egyéni vállalkozók, hívja fel a figyelmet dr. Weidinger Péter LL.M., az act legal | Bán és Karika Ügyvédi Társulás szakértője. Nem csupán magyar állampolgár lehet egyéni vállalkozó Magyarországon, hanem más EU-tagországok és EGT-országok állampolgárai, harmadik országbeli állampolgárok és bevándorolt vagy letelepedett jogállású személyek is.

Ki nem lehet egyéni vállalkozó?

A fentiekből következik, hogy kiskorú személy nem lehet egyéni vállalkozó, ahogy az a nagykorú személy sem, aki cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll. Egyébként számos bűncselekmény elkövetése is kizáró ok, de reméljük, ezt nem kell itt részleteznünk.

Szintén kizáró ok, ha valaki már egyéni vállalkozó, ugyanis egy természetes személynek egyidejűleg egy egyéni vállalkozói jogviszonya állhat fenn. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben többféle tevékenységet végeznél egyéni vállalkozóként, úgy nem újabb egyéni vállalkozói jogviszonyt kell létesíteni, hanem egyéni vállalkozóként a tevékenységi kört kell bővíteni, javasolja dr. Weidinger Péter.

Ha már van egy céged

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy abban az esetben, ha már rendelkezel céges tulajdoni hányaddal, úgy folytathatsz-e egyéni vállalkozói tevékenységet. Erre a kérdésre nincs univerzális válasz, ugyanis bizonyos cégtípusok mellett lehetünk egyéni vállalkozók, míg bizonyos cégtípusok esetén nem.

Egy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjaként (közkereseti társaság tagja, betéti társaság beltagja) például nem lehet egyéni vállalkozóvá válni. Hogy miért? Mert az egyéni vállalkozó a teljes vagyonával felel az egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért, ahogy a közkereseti társaság tagja és a betéti társaság beltagja a teljes vagyonával felel a ki nem egyenlített társasági kötelezettségekért. A jog pedig nem engedi a hitelezők kielégítésére szolgáló magánvagyon többszöri megterhelését – magyarázza az act legal | Bán és Karika Ügyvédi Társulás szakértője.

A fentiekből következik, hogy azoknál a cégtípusoknál, ahol nincs korlátlan tagi felelősség (korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság részvényese), ott a cég tagja lehet egyéni vállalkozó. A Kft.-ben, vagy Rt.-ben való részesedés és az egyidejű egyéni vállalkozói jogviszony akkor is megengedett, ha a cég azonos tevékenységet folytat, mint az egyéni vállalkozó. Tehát lehet valaki tulajdonos például egy fordítással foglalkozó Kft.-ben és emellett egyéni vállalkozóként végezhet fordítási tevékenységet is.

Mivel egyéni cég esetén is korlátlan felelősséggel tartozik a tag, ha az egyéni cég vagyona a követelést nem fedezi, ezért egyéni cég tagja sem lehet egyéni vállalkozó. Azonban az egyéni cég nem keverendő össze az egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággal, valamint az egyszemélyes részvénytársasággal, amelyek tagjai már lehetnek egyéni vállalkozók.

Vagyis lehetőség van, de ha felmerül, hogy egyéni vállalkozói tevékenységet is akarsz végezni a cégünk mellett, érdemes már a cégforma megválasztásakor ezt is figyelembe venni. Így mind a cégben, mind egyéni vállalkozóként zavartalanul és jogszerűen tevékenykedhetünk.