Beenged, megenged, átenged, elenged – utódlás lépésről lépésre

Sok hazai vállalkozás számára a következő évek legkomolyabb kihívásai között van a vezetői generációváltás levezénylése, amibe a cégek jelentős része a statisztikák szerint belepusztul. A sikeres utódlás alapja tanácsadónk, Horváth Soma szerint szerint a tudatos tervezés, hogy a folyamat ne szakadékba ugrás érzetét keltse.

Bármilyen tevékenységből visszalépni, elengedni egy nehéz folyamat. Különösen igaz ez, ha a hosszú évek kemény munkájával felépített vállalkozásunkról van szó. A generációváltás után a családfő/tulajdonos hirtelen légüres térben érezheti magát, nem tud mit kezdeni a szabadidejével, kétségei támadhatnak afelől, hogy jó kezekbe adja-e az irányítást.

A cég és családi vállalkozás esetében egyértelműen a család érdeke is, hogy a cég átadása ne a szakadékba zuhanás érzését keltse a hátralépő vezetőben. Hogy elkerüljük a sok nyugdíjba vonuló által jól ismert, kétségbeejtő érzést, nagyon fontos a tulajdonos visszavonulását megtervezni. Horváth Soma, a Kkv műhely szakértője kkv tanácsadói tapasztalatai alapján négy fázist azonosított, amelyeken végighaladva könnyebb ezt a sok évet felölelő folyamatot strukturálni, áttekinthetővé tenni.

férfi magyaráz fiatal nőnek

Kép:Shutterstock

Beengedni

A cégátadás folyamatának első fázisa az, amikor a cégvezető behozza az utódjelöltet a céghez. A tapasztalatok szerint a célravezető az, ha konkrét felelősséggel járó feladatot kap a belépő családtag. Ez fontos lépés, aminél ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy családtaggal dolgozni érzelmileg nehéz helyzetet teremt. Hiszen össze kell hangolni a cégvezetői szerepet a családfői/rokoni viselkedéssel, ami sokszor nem könnyű. A munka is átszivárog a magánéletbe, gyakrabban lesz téma családi ebédek során – ezt is jobb tudatosan kezelni. Ha a családtag szóba jöhet utódként, akkor érdemes már ebben a fázisban felkészíteni az utódlásra.

Megengedni

A következő fázisban az utód(jelölt) számára eljön az idő, hogy a cég vezetésében is részt vegyen, ami jelentheti egy nagyobb terület irányítását, vagy az ügyvezetői feladatok egy részének átvételét. Ebben a fázisban a két félnek fontos tisztázni az egymással szembeni elvárásokat és azt, hogy a belépő családtag valóban reális utódjelölt-e. Beszélni kell arról, hogy milyen feltételek teljesülése esetén jöhet majd a következő lépés, vagyis a vezetés átengedése. Ez segít fenntartani az utódjelölt motivációját akár hosszabb átmeneti időszakban is – hisz tudja, hogy mire vár. Érzelmileg a tulajdonos számára ez a fázis nehéz, mert meg kell, hogy engedje az utódjelölt önállósodását, beleszólását a cég vezetésébe. Ebben a fázisban különösen jellemző a családi és a munkahelyi problémák összekuszálódása, amit azonban tudatosan szét kell választani – ebben sokat segíthet egy külső tanácsadó.

Átengedni

Amennyiben az utód bizonyította rátermettségét, a következő fázis, hogy a tulajdonos megkezdi a tényleges visszavonulást. Ez a fázis akkor jelent valódi továbblépést az előzőhöz képest, ha az utód fokozatosan át tudja venni a cég operatív irányítását. Érdemes pontosan tisztázni, hogy ki mit csinál, mit ír alá, miről hoz döntést. A fázis elején jó megközelítés lehet, hogy a leköszönő vezető heti három napot van bent, míg a fázis végén már csak heti egy napot. Érdemes fokozatosan csökkenteni azt is, hogy milyen kérdésekbe avatkozik bele. A cél, hogy a fázis végére már legfeljebb stratégiai kérdésekbe folyjon bele az alapító.

Teljes bizalom esetén is nehéz megélni, hogy az utód másképp kezeli a céget

Ez teljes körű bizalmat igényel mindkét fél részéről, de még így is nehéz a korábbi vezetőnek azt megélni, hogy más, és másképpen vezeti a céget. Ennek elfogadásában a legtöbbet az segít, ha a leköszönő vezető új elfoglaltság után néz, amellyel értékesnek és teljesnek érzi magát. Gyakori, hogy valamilyen társadalmilag hasznos, jótékony célt szolgáló tevékenységbe kezd, másokat támogat elképzelései megvalósításában.

Elengedni

Eljön az a pont, amikor a korábbi cégvezető/tulajdonos teljesen elengedi a céget. Minden esetben más és más lehet az optimális időpont. Meghatározhatja a kor, az egészség, gazdasági, jogi körülmények. Ez akkor történik zökkenőmentesen, ha kialakult a tulajdonos esetében egy “párhuzamos” élet, azaz sikerült más tevékenységekben megtalálni az energiát, az élvezetet. Ebben legtöbbet megint a család tud segíteni.

A fenti fázisoknak sajátos pénzügyi és jogi követelményeik vannak, amit a feleknek őszintén és transzparensen kell tisztázni egymással, ha lehet a folyamat elején. Ilyen lehet például a tulajdonviszonyok, az utolsó fázisban az alapítónak juttatott összeg. A folyamat strukturálása mellett ebben a folyamatban is komoly hozzáadott értéket jelenthet egy tanácsadóval való közös munka.