Elindult a Budapest LAB

A BGE „vállalkozásbarát egyetem” stratégiájának részeként 2017. tavaszán megalakult a Budapest LAB, a BGE Vállalkozásfejlesztési Központja. A központ célja kutató és tudásmegosztó műhelyként a magyar kis- és középvállalkozások támogatása, a vállalkozói gondolkodás és lét népszerűsítése.

helló felirat szövegbuborékban

Kép:Pixabay

A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) által felvállalt egyik stratégiai cél a hazai kis- és középvállalkozások megerősítése, illetve a családi vállalkozások utódlásának támogatása az egyetem eszközeivel. Az egyetem 2016-2020-as fejlesztési tervének egyik pillére a „vállalkozásbarát egyetem” fejlesztés. Ennek keretében Erasmus projektek segítségével folyamatosan zajlik a vállalkozói képzéshez kötődő tananyagfejlesztés, és ezt a célt szolgálja a finn minta alapján létrehozott Team Acadamy képzés is, ahol a résztvevők a megszokott egyetemi képzési rendtől eltérően, valódi problémákon dolgozva szerzik meg a vállalkozáshoz szükséges tudást és készségeket. A vállalkozásbarát fejlesztés része a 2015-ben elindult Vállalkozásfejlesztés mester szak, valamint az „Innovate or Die Day” projektverseny is.  

A stratégia logikus folytatásaként jött létre 2017. február 17-én a Budapest LAB Vállalkozásfejlesztési Központ, összhangban a BGE tudományos, kutatási tevékenységével. A műhely célja, hogy a kelet-európai vállalkozásfejlesztés egyik legelismertebb kutató-, fejlesztő-, képző- és tudásszolgáltató bázisává („think-tank”) fejlődjön.   

A Budapest LAB bekapcsolódik nemzetközi kutatási projektekbe, valamint vállalatokkal, szakmai szervezetekkel és társ akadémiai intézményekkel a hazai vállalkozói szcénát segítő alkalmazott kutatásokat végez. Tevékenységével segíti a BGE vállalkozásfejlesztési képzéseit például vendégoktatók szervezése, adatbázisépítés, vagy éppen esettanulmányok fejlesztésre révén. A központ kiemelt célja a széleskörű tudásmegosztás saját, e célra fejlesztett platformokon keresztül. Weboldala, kiadványai, rendezvényei révén betekintést kínál releváns kutatásokba, bemutat inspiráló történeteket, lehetőségeket és a vállalkozókat segítő praktikus információkat egyaránt. Végül, de nem utolsó sorban évente pályázatot ír ki esettanulmányok készítésére.